استاپ موشن آقا اجازه

استاپ موشن آقا اجازه روایتی ار وضعیت تولید داخلی و بیان مفهوم رونق تولید برای مخاطب امروز به زبان کودکانه است.

این استاپ موشن با هدف تکریم دهه کرامت و در راستای شعار “رونق تولید،شادی و امید” توسط تیم آراستاپ موشن تولید شده است.

بازتاب رسانه ای

پخش در شبکه های پویا و امید در شب ولادت امام رضا(ع)

به سفارش: گروه موشن گرافیک بسیج صداسیما

پخش در: رسانه ملی

عوامل تولید
کارگردان و انیماتورمسعود شریفی
تهیه کنندهمحسن مشرقی
گرافیک سیدرضا سعیدزاده
دستیار انیماتورسیدمحمد نعیم نصیری
نویسندهفاطمه عالمی
نریتور خردسالعلی سلمانی
پشت صحنه و روند تولید

پشت صحنه روند تولید استاپ موشن

استاپ-موشن-آقا-اجازه-آراستاپ-موشن-کات-اوت-امام-رضا-ضامن-آهو-RStopmotion
استاپ-موشن-آقا-اجازه-آراستاپ-موشن-کات-اوت-امام-رضا-ضامن-آهو-RStopmotion
استاپ موشن آقا اجازه -آراستاپ-موشن-کات-اوت-امام-رضا-ضامن-آهو-RStopmotion
استاپ موشن کات اوت - آراستاپ-موشن-کات-اوت-امام-رضا-ضامن-آهو-RStopmotion