نکات کلیدی در ساخت استاپ موشن ، آراستاپ موشن

ساخت استاپ موشن و 6 نکته کلیدی

شما میخواهید یک انیماتور حرفه ای استاپ موشن بشوید. ولی در ابتدای راه حتما این  سوال را از خودتان میپرسید که برای شروع انیمیت، چه تجهیزاتی نیاز دارم؟ چه نکته هایی را در حین انیمیت باید رعایت کنم تا بتوانم خروجی خوبی داشته باشم. ... ادامه مطلب